torstai 28. helmikuuta 2013

MAAHANMUUTTO - SIIRTOLAISUUS - PAKOLAISUUS

 Näyttely purettu
 
Maahanmuuttajat Suomessa ovat Suomeen muuttaneita ulkomailla syntyneitä henkilöitä, joista käytetään toisinaan myös nimitystä uussuomalainen tai ryhmänä etninen vähemmistö.

Siirtolaisuus tarkoittaa väestön muuttoa ja siirtymistä vieraaseen maahan.

Pakolainen on henkilö, joka joutuu pelkäämään joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodunuskonnonkansalaisuuden,sosiaalisen aseman tai poliittisen mielipiteen johdosta. Pakolaisuutta koskee ja sitä määrittelee Geneven pakolaissopimus vuodelta 1951 ja sen pöytäkirja vuodelta 1967.Maahanmuuttoa, siirtolaisuutta ja pakolaisuutta käsittelevää kaunokirjallisuutta.


Wikipedia - Pakolaisuus
Wikipedia - Siirtolaisuus
Wikipedia - Maahanmuuttajat
Siirtolaisuusinstituutti

Ei kommentteja: